1. Každý účastník musí mít potvrzení TNO:

 • 14 dní od ukončeného očkování
 • 90 dní od ukončeného onemocnění COVID
 • negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní
 • negativním testem, který je provedený u zaměstnavatele a který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou
 • negativní testem, který je provedený ve školách, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou

2. Oddělený / postupný start běžců

V případě, že bude potřeba, dle platných vládních nařízení, aby běžci byli rozděleni do startovních vln, tak:

 • tomu tak bude provedeno tak, aby bylo zamezeno shromáždění většího počtu osob, než je v době konání závodu povoleno
 • vstup další vlny do areálu bude umožněn vždy až po opuštění areálu vlnou předchozí
 • 23.6.by v tuto chvíli, dle vládních nařízení mělo platit, že v jedné vlně může startovat 200 účastníků

3. Oddělení prostoru startu a cíle závodu

V případě, že bude potřeba, dle platných vládních nařízení, aby účastníci byli rozděleni do startovních vln, tak:

 • bude prostor startu a cíle oddělen tak, aby nedocházelo ke kontaktu lidí, kteří čekají na start své vlny s těmi, kteří dobíhají
 • prostory startu i cíle budou ohraničené
 • pohyb osob v obou prostorech bude koordinován
 • bude probíhat neustálé informování účastníků, v jakém se mohou pohybovat v prostoru startu a cíle

4. Dezinfekce na všech klíčových místech

Volně dostupné dezinfekční prostředky pro běžce na klíčových místech:

 • vstup do areálu
 • toalety
 • občerstvení
 • registrace, atd.

Pravidelná dezinfekce společných prostor – toalety, mycí žlaby, registrace.

Stanovená osoba odpovědná za dodržování hygienických pravidel a dezinfekci.

5. Respirátory a další ochranný materiál pro veškerý personál

Veškerý personál (organizátoři, promotéři, občerstvení) bude vybaven ochrannými pomůckami.

6. Nošení respirátorů

Všichni účastníci a návštěvníci jsou povinni mít zakrytý nos a ústa po celou dobu v případě, že:

 • se pohybují v zázemí Běhu Advenťáka
 • před startem samotného běhu, kdy jsou ve startovním koridoru a i po něm
 • nemůžou dodržovat 2m rozestup

Po dobu, kdy jsou závodníci na trati tato povinnost neplatí.