logo of the website

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme moc rádi, že jsi se k nám připojil, a/ nebo že jsi si u nás něco koupil, registruješ se na Běh Advenťáka, nebo že si u nás něco koupit chceš. Vážíme si tvé důvěry.

Slibujeme, že veškeré osobní údaje tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby, zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

Přihlášením se do výzvy, sportovního klubu (dále jen klubu), vyplněním objednávky v našem adventním e-shopu, registrací do výzvy nebo na Běh Advenťáka či prohlížením webových stránek nám umožňuješ využívat tvoje osobní údaje.

SPRÁVCE TVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Advenťácký spolek, z.s.

IČ: 08652244

DIČ: CZ08652244

Sídlo: Rovenská 736/11, 197 00 Praha 9, Kbely

Zápis: zapsaná v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 19.

Můžeš se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese ahoj@adventnibehani.cz nebo písmeně na adrese: Rovenská 736/11, 197 00 Praha 9, Kbely, telefon: 725 144 945

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Robert Urban.

JAKÉ ÚDAJE O TOBĚ SHROMAŽĎUJEME

 • tvé jméno a příjmení
 • tvůj e-mail
 • tvůj telefon
 • tvoji adresa

V některých případech (např. registrace do výzvy, na Běh Advenťáka nebo klubu):

 • rodné číslo
 • datum a místo narození
 • údaje o tvých sportovních aktivitách v rozsahu, který jsi schválil při registraci do výzvy

NA CO TYTO ÚDAJE POUŽÍVÁME

Údaje z e-shopu nebo regustrace do výzvy nebo na Běh Advenťáka potřebujeme na to, abychom ti mohli doručit zboží, které jsi si u nás objednal. Uchování těchto osobních údajů je také v našem oprávněném zájmu i z důvodu evidence pro případné budoucí právní spory. Osobní údaje pro tyto účely uchováváme 5 let od vaší poslední objednávky.

Ve vymezených případech používáme pro marketingové účely obrazový materiál. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují výhradně v souvislosti s činností Advenťáckého spolku a jeho skupiny Adventní běhání. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu.

Údaje pro registraci do výzev, klubu, Běhu Advenťáka uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou. Viz kapitola „tvoje práva spojená s ochranou osobních údajů“.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi tebou a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • tvůj souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. vyřízení tvojí objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi tebou a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. plnění právních povinností vůči státu,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jsi poskytl/a svůj výslovný souhlas.

KDO MÁ K TVÝM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

S tvými osobní údaji zacházíme maximálně obezřetně. Kromě nás mají k tvým osobním údajům přístup naši přepravci (Česká pošta s.p., Zásilkovna), která je potřebuje, aby ti mohla zboží doručit tam, kam potřebuješ.

Dále, v případě že jsi člen klubu, je správce oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla / data narození do příslušných nadřízeních sportovních unií a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT.

TVOJE PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máš následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,: máš právo obdržet od nás na základě tvé žádosti informace o tom, zda tvoje osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máš právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíš, že jsou tvoje osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dej nám vědět a my je neprodleně opravíme dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud o tobě zpracováváme osobní údaje na základě tvého souhlasu a ty nám souhlas odvoláš, tvoje osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

Dále máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváš, že bylo porušeno tvoje právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Ve věcech tvých práv se s dotazem nebo stížností můžeš obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to e-mailem na ahoj@adventnibehani.cz. Se svojí stížností se můžeš také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.