Tohle je Emička.

Emička neměla lehký start do života. Její porod trval dlouho a nakonec byl indikován akutní císařský řez. Bohužel byla Ema v těle maminky delší dobu přidušená. Hned po porodu se dostala do rukou neurologů a pozdější vyšetření mozku přineslo diagnózu dětské mozkové obrny.

Emička od prvních měsíců na světě podstupuje fyzioterapii, cvičila Vojtovu metodu, poté Bobathovou metodu, jezdí do lázní a pravidelně cvičí doma. Bohužel i přes veškerou léčebnou snahu má zpožděný fyziologický vývoj. Postupem času bylo zjištěno, že po mentální stránce je Emička zcela v pořádku. Emičky diagnóza je Dětská mozková obrna v její nejvzácnější formě, která se váže k vysoké inteligenci a citlivosti, avšak je provázena poruchou motoriky, mimovolnými pohyby nejen končetin ale také hlavy a trupu. 

Emička je pro rodiče velkým darem. Jsou šťastní, že s nimi dokáže komunikovat, vše chápe a zajímá se o svět kolem sebe. Je veselá a stále smějící se. Od narození ušla společně s rodiči dlouhou cestu, díky které dnes dokáže alespoň na chvilku stát sama, jít s oporou či držet předměty v rukou. Díky její inteligenci se rodičům podařilo Emičku zařadit do běžné základní školy. Ta vytvořila prostor pro Emičku mezi spolužáky, respektuje její motorickou slabost, kterou se taktéž snaží zlepšovat a rozvíjí její mentální stránku. Ve škole je Emička oblíbená, sama miluje kolektiv a má mnoho kamarádů. Děti okolo ní jsou skvělé, pomáhají ji a mají obrovský dar porozumění.

Jak Emičce pomohli advenťáci?

Emička potřebuje hodně cvičit, v tom jí pomáhají intenzivní neurorehabilitace. Po každém pobytu v lázních s neurorehabilitačním programem je vidět velký pokrok kupředu. Tak jak to bohužel je, tak tyto rehabilitace pojišťovna neproplácí. A proto jsme Emičce zaplatili rehabilitace na následující rok, aby se i dále mohli zlepšovat její motorické dovednosti.