Tohle je Hyneček.

Hyneček se narodil 18.10.2011 zcela zdravý. Byl to velmi šikovný, zvídavý a čiperný chlapec, plný legrace, radosti i klukovin. Avšak jeho život se změnil během návštěvy u známých dne 4. července 2014, kdy došlo k nešťastné nehodě. Hynek padá do plachtou přikrytého bazénu. I přes rychlou pomoc rodičů mu doba pod hladinou zcela změní směr života. Pohled rodičů na bezvládné Hynečkovo tělo je tím nejhorším v jejich životě. Následuje transport vrtulníkem do Fakultní nemocnice Motol, kde lékaři rodičům sdělují diagnózu – poúrazová dětská obrna. Hyneček je hospitalizován ve FN Motol a následně pak v nemocnici v Kladně, kde začíná léčba v hyperbarické komoře. Hynkův stav je označen jako bdělé kóma. 

První Hynkův nepatrný oční kontakt rodiče zaznamenávají po dvou měsících od nehody. Díky rehabilitacím a pobytům v hyperbarické komoře svitla naděje na návrat do normálního života. 
V následujících třech letech Hynek navštěvuje různá rehabilitační zařízení, lázně, podstupuje nová a nová vyšetření, která přinášejí i malinká zlepšení jeho stavu. Reaguje na podněty, vnímá, začíná nonverbálně komunikovat a postupně zkouší přijímat potravu i mimo PEG. Jeho rodiče jsou mu velkou oporou. 

V dubnu 2018 začíná Hynek posilovat svalstvo dolních končetin. V průběhu roku podstupuje poprvé Feldenkraisovu intenzivní terapii, která mu zastavila zvracení a dostavuje se efekt přibírání na váze. Bohužel se také objevují velké křeče. Hynkova nervová soustava stagnuje a nedovoluje mu se posunout rychleji dál, jak by si to on přál. Víra v lepší zítřky jej neopouští a tak v následujících měsících začíná stimulace žvýkacích svalů, jazyka, polykacího traktu. V toto roce také Hynek nastupuje do první třídy na Stochov i na logopedii, kde se učí komunikovat pomocí kartiček. Je velmi šikovný. Mozek umí spoustu věcí, jen nedovolí tělu se projevit tak, jak by sám chtěl. Komunikuje pomocí očí a snaží se i o verbální projev, který není moc srozumitelný, ale maminka Hynečkovi rozumí. I nadále na sobě tvrdě maká; navštěvuje různé rehabilitace, lázně, hipoterapii, Feldenkraisovu intenzivní terapii, plavání, nově jógu, ale i vyšetření, která sebou někdy přinášejí nepříjemnou hospitalizaci. 

Bohužel v době pandemie nemůže navštěvovat rehabilitační zařízení a tuto skutečnost velice špatně snáší jeho tělo. Dochází k nepříjemným stavům v podobě křečí a kroucení celého těla. Hned, jak jen je to možné, jej rodiče přivážejí na rehabilitaci či cvičení, aby se bolestivé stavy utišily.

Letos v červenci tomu bylo 7 let, kdy se Hynek podruhé narodil. Sedm let bolesti, slz, změn, modliteb, proseb a neskutečné dřiny. Díky nekonečné lásce rodiny, Hynečkovy bojovnosti a úžasných lidí, které na své cestě Hynek potkal, udělal velký krok vpřed. Každé jeho zlepšení, každý jeho nový vjem, reakce dodává všem sílu jít dál a nepřestávat věřit v lepší zítřky. A ty nemusejí být za dlouho! Naskytla se totiž možnost léčby pomocí kmenových buněk a pupečníkové krve. Tento zákrok je možné uskutečnit na Slovensku. Aplikace kmenových buněk se realizuje v několika dávkách, které se musejí jednotlivě uhradit. I přesto, že by se aplikace uskutečnila po tak dlouhé době od nehody, je zde šance k výraznému zlepšení Hynečkova stavu.

Jak Hynečkovi pomohli advenťáci?

Hynečkovi jsme zaplatili jednu terapii kmenovými buňkami a následnou intenzivní 4 týdenní rorehabilitaci.