Tohle je Prokop.

Prokop je 23 letý mladík, který studuje druhým ročníkem obor softwarové inženýrství na UTB ve Zlíně. IT je totiž jeho velký koníček, kterému by se chtěl věnovat i profesně po dokončení VŠ.

Prokop se narodil předčasně ve 26. týdnu. Následkem předčasného příchodu na svět trpí dětskou mozkovou obrnou ve formě spastické kvadruparézy. Onemocnění zasáhlo všechny končetiny, a také trup a páteř. Prokopův zdravotní stav zlepšuje komplexní cvičení a finančně nákladné intenzivní rehabilitace. 

Závažná forma jeho onemocnění mu neumožňuje pohyb ani život běžného člověka. Prokopova nemoc tak otočila život naruby celé rodině, která přizpůsobila vše tomu, aby se zlepšoval a rozvíjel svoje schopnosti, tak aby mohl být v rámci možností do budoucna co nejvíce soběstačný.

Právě samostatnost a soběstačnost v dospělosti jsou největší cíle v jeho životě, na kterých nepřestává pracovat bez ohledu na odhady lékařů nebo limity nemoci.

Jak Prokopovi pomohli advenťáci?

Prokop musí rehabilitovat, aby zvládal školu a aby nezůstal jenom ležet, neměl žádné bolesti a aby byl co nejvíce soběstačný. My jsme mu zaplatili roční intenzivní rehabilitace, abychom jemu i rodině pomohli s obří finanční zátěží, která je na rodinu kladena.